// Divi Mobile Menu Collapse Effect

Een grote logistieke afdeling in een productiebedrijf had te maken met het fenomeen dat de afdeling een steeds hogere mate van automatisering kreeg maar hiervoor geen ‘masterplan’ had. Het resultaat was dat er verschillende gradaties oude en nieuwe techniek bestond. Door de productiedruk was er veel geïnvesteerd maar er was onvoldoende nagedacht over wat logistiek en technisch gezien ideaal is. Dit resulteerde in een erg complexe afdeling, veel onveilige situaties en veel niet-ergonomische handelingen.

De toekomstverwachting van de totale plant was groei. Daarmee kon deze afdeling verwachten dat er in de nabije toekomst meer en meer geautomatiseerde logistieke systemen bijgeplaatst zouden worden. Conclusie: spaghetti en geen visie!

We hebben samen met een delegatie van het personeel en het management een aantal scenario’s uitgewerkt en daarmee een toekomstvisie gemaakt en cijfermatig onderbouwd. Hiermee hebben we onder andere gebruik gemaakt van een ‘digital twin’. Hiermee waren we in staat verschillende scenario’s door te laten rekenen die anders veel te complex waren.

Het resultaat van deze opdracht was een gedegen, door het personeel en management gedragen toekomstvisie.