// Divi Mobile Menu Collapse Effect

In een internationaal opererend productiebedrijf hebben we een traject doorlopen waarbij we teams van verschillende vestigingen hebben samengebracht om na te denken over gezamenlijke kwaliteitsafspraken rondom verpakkingen. Het moederbedrijf had namelijk de sterke behoefte gereed product aan klanten te leveren zonder kwaliteitsverschil in de verpakking. Hier was de uitdaging mensen met een verschillende culturele achtergrond, taal en zienswijzen samen te brengen om een standaard op te stellen. De verschillende vestigingen hadden elke zijn eigen specifieke technische installatie en werkwijze.

We hebben dit aangepakt door een aantal uitwisselingsbezoeken te organiseren, ondersteund met een periodieke telefonische conferentie. We hebben ons gericht op de inhoud als wel op het creëren van een ‘wij’ gevoel in het team. Dit hebben we gedaan door verschillende meetings te combineren met ontspannende maar leerzame teambuilding activiteiten.

Dit project is met succes afgerond en heeft een algemeen geaccepteerde standaard opgeleverd. Deze standaard is feitelijk, meetbaar en vooral ook eenvoudig te begrijpen voor mensen op de vloer.  Bijkomend voordeel is dat er een krachtig netwerk is ontstaan waarbij de verschillende teams onderling veel van elkaar hebben kunnen leren. Tot op de dag van vandaag is er onderlinge samenwerking en uitwisseling van kennis.