// Divi Mobile Menu Collapse Effect

In een afdeling in een groot productiebedrijf (procesindustrie) werd al jarenlang in 5 ploegen gewerkt om de afdeling draaiend te houden. Operators waren continu aan het ‘brandjes blussen’ en hadden geen idee of ze het nu goed deden in een shift of niet. In de ploegoverdrachten en ochtend overleggen werden de ‘brandjes’ besproken.

We hebben dit bedrijf geholpen met het de vragen: Wat is een goede shift? Hoe heb je het gedaan? Maar ook: wat zijn nu de grootste problemen die het eerst aandacht nodig hebben? Hiervoor hebben we samen KPI’s bepaald, deze in de overlegstructuur (MCRS) geïntroduceerd en ervoor gezorgd dat problemen structureel en in de juiste volgorde werden aangepakt. Daarnaast hebben we het management de tools gegeven, onder andere een KPI dashboard, om te zien hoe de afdeling presteert op basis van cijfers in plaats van meningen.

Dit hebben we gedaan terwijl we de teamsessies hebben gedaan voor cultuur en gedrag, individuele coaching hebben uitgevoerd en het bedrijf hebben geadviseerd hoe verder te gaan met individuen. (SWOT)

  • Door KPI’s 10% meer output