// Divi Mobile Menu Collapse Effect

DEMEER-WAARDE Kwiekscan

Kwiekscan

Teamkracht voor meerwaarde

Resultaat

Presentatie KWIEKSCAN, met een toelichting van de kansen en het “laag hangende fruit”
Projectbrief met wensen en eisen.
Dit vormt de basis voor het project.

Wat doen we?

Gesprekken / Interviews
Meelopen
Bedrijfsproces doornemen
Overlegvormen inzichtelijk
Organogram
Procedures doornemen

Spiegelsessie

Bespreken van het totaal beeld van de onderzochte gebieden.
We nemen de SWOT-analyse door en bespreken de behoefte en richting voor de toekomst.
Tevens is dit de afsluiting van de analyse fase en het startpunt voor de conceptfase.